Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

Zwerfvuil uit de berm, D66 Lingewaard steekt de handen uit de mouwen!

Op zaterdag 10 maart hebben de kandidaten van D66 Lingewaard hun bijdrage geleverd aan een schoner Lingewaard. Langs de drukke Karstraat hebben zijn voor NL Doet zwerfvuil opgeruimd.

Zwerfvuil is voor veel mensen een grote ergernis. De bermen van Lingewaard liggen op sommige plekken vol met allerlei rommel. Vooral langs de zogenaamde “snoeproutes”, de routes van en naar de scholen, kan er soms onvoorstelbaar veel afval liggen.

D66 Lingewaard vindt dat een goed milieu bij jezelf begint, daarom zijn we vandaag aan slag gegaan om te laten zien dat wat ons betreft zwerfvuil echt niet kan. We verzamelde een hoop flesjes, blikjes en flessen. Ook zaten er zo nu en dan wat meer bijzondere vondsten tussen de rommel: een telefoonhoesje, een Nederlandse vlag en ook nog een houten snijplank toevallig. Je kan je afvragen wat die langs het fietspad doen?

Gisteren werd ook bekend dat er een akkoord is bereikt voor de aanpak van het probleem met kleine flesjes. Er komt vanaf het jaar 2021 statiegeld op kleine plastic flessen, mits de verpakkings-industrie er voor die tijd in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te verminderen. Ook moet dan 90 procent van deze flessen worden hergebruikt. Deze afspraak is gemaakt door staatssecretaris van D66, Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) met de sector.

“Zwerfafval is slecht voor het milieu en slecht voor ons humeur”, zegt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. “We kennen allemaal de beelden: de berm vol zwerfafval in Nederland, het strand van Bali vol flesjes, dieren vol plastic in de oceanen. Dat moet ophouden!”

Volgens de staatssecretaris is statiegeld een bewezen methode om hergebruik te stimuleren. Maar als een andere aanpak een sneller resultaat boekt, is uitbreiding van het systeem volgens haar niet nodig.

Lijsttrekker Léon Dekkers:

“De komende jaren gaat D66 Lingewaard ook door met het verminderen van afval en het beter scheiden van grondstoffen in de gemeente. De belangrijkste stap zetten we zelf, gooi je afval niet overal maar neer, gooi het in de juiste bak!”

Stem 21 maart D66 Lingewaard

#D66Krijgthetvoorelkaar.

Thema

Goed wonen, werken en leven

We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en aandacht voor het milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die D66 maakt voor de inrichting van de ruimte beïnvloeden bovendien niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat van hun kinderen en kleinkinderen. Daarom is het ook belangrijk dat ondernemers en bewoners de ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die worden gemaakt. Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt en flexibel is. Het doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. Starterswoningen, maar ook levensloopbestendige woningen zijn in elke kern nodig. Waar mogelijk dient er gebruik te worden gemaakt van al bestaande (leegstaande) panden en buurten waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten.

Lees meer