Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 september 2018

Voorlopig geen vuurwerkvrije zones in Lingewaard

Tijdens de laatste politieke avond hebben alle partijen aangegeven wat zij denken over het voorstel om te komen tot vuurwerkvrije zones. Helaas bleek tijdens dit debat dat de discussie zich vooral richtte op zaken als handhaving en het al dan niet bekend zijn van klachten en overlast.
Dat was niet de discussie die D66 wilde voeren over dit onderwerp. Wat ons betreft is het voorstel bedoeld als signaal naar de samenleving om rekening te houden met kinderen, ouderen, (huis)dieren en natuur. Een signaal is helaas niet altijd te vatten in kwantificering als aantal klachten en uren beschikbare handhaving.
Het ging ons niet om een totaal verbod en is ook zo nooit bedoeld en ook zeker geen betutteling. Het was een oproep tot beschaving, een oproep om de inwoners te laten nadenken over hun gedrag en het effect op mens en dier.
De fractie van D66 heeft besloten het voorstel voor dit moment in te trekken. Wij wensen iedereen een mooi, veilig en beschaafd oud en nieuw!