Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 juli 2019

In memoriam Jan Trimbos (Bemmel)

Op 19 juli overleed Jan Trimbos, bijna 90 jaar oud.

Hij mag zonder meer gerekend worden tot de meest markante inwoners van Bemmel. Niet omdat hij door extravagant gedrag opviel, maar juist omdat hij in alle opzichten uiterst correct was, wars van geregel en geritsel achter de gordijnen en voor iedereen die hem daarom vroeg een bron van advies was.

In 1989 was hij een van de mede – oprichters van D66-Bemmel dat in 1990 met twee zetels in de gemeenteraad (van 17) kwam. Jan was geen politicus; hij was een belangenbehartiger van de inwoners van de mensen die hij vertegenwoordigde. Hij was wars van het principe “voor-wat-hoort-wat”. Hij vond dat wat juist was, concessieloos moest gebeuren. Van 1990-1998 was hij raadslid. Door zijn achtergrond als beleidsambtenaar bij de gemeente Bemmel wist hij waar de problemen zaten en hoe en op welke juridische basis zaken aan de orde moesten worden gesteld.

Mede door hem kwam er een einde aan de vanzelfsprekendheid van de besluiten van de gemeentelijke overheid. Door zijn welhaast spreekwoordelijke bescheidenheid is zijn grote invloed steeds onder het licht gebleven, maar tot op de dag van vandaag plukken we er –ook in de grotere gemeente Lingewaard- de vruchten van.

Na zijn raadslidmaatschap werd Jan actief als bestuurder in de D66-afdeling als penningmeester. Ook hier kon hij zijn streven naar recht en rechtvaardigheid ontplooien.

De laatste jaren kreeg hij in toenemende mate last van zijn gehoor, maar ook nam zijn gezichtsvermogen af. Slechts een enkele maal mochten we hem nog treffen bij afdelingsbijeenkomsten als onze “eminence grise”. We herdenken hem dankbaar, met pijn in het hart, maar ook met een dierbare en dankbare glimlach. Het was goed hem gekend te hebben.