Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 december 2019

Gemeente: Ga gewoon sociale huurwoningen bouwen.

Ohw jij Lingewaard 🤦‍♀️.

Er is in heel Nederland krapte op de woningmarkt en wat is de oplossing van LBL Lingewaard en VVD Lingewaard?

‘Lingewaard van vreemde smetten vrij, voortaan alleen bouwen voor eigen volk’.

Laten we eerst even naar de cijfers kijken. Voor sociale huurwoningen geldt het volgende:
23% heeft een wachttijd tussen de 11 en 15 jaar.
8% heeft een wachttijd tussen de 16 en 20 jaar.
12% heeft meer dan 20% wachttijd.
Met andere woorden, 43% heeft meer dan 11 jaar wachttijd. Dat zijn onacceptabele getallen!

Sinds 2014 heeft D66 Lingewaard gepleit voor vergroening en veel zwaardere inzet op sociale huurwoningen. Al jaren wordt de norm voor sociale huurwoningen nergens gehaald in Lingewaard. Resultaat? Plannen afgeschoten, het ging immers prima.

Dan het populistische frame: ‘het zijn de statushouders die onze woningen afpakken’. Dat is feitelijke onzin, enkel en alleen bedoeld om het eigen falen te maskeren. Er zijn simpelweg te weinig woningen gebouwd.

Want wie krijgen er wel voorrang in het huidig systeem? Inderdaad statushouders, enkele tientallen per jaar, niet genoeg om krapte te veroorzaken, en alleenstaande gescheiden ouders.

Het is een grove overdrijving om te stellen dat de statushouders zorgen voor krapte op de woningmarkt maar nog erger gescheiden alleenstaande ouders zitten in een extreem kwetsbare positie, het is schande die 11 jaar of langer te laten wachten.

Dus stop met het populistisch frame en maskeer niet langer je eigen falen. Ga gewoon sociale huurwoningen bouwen.

#Woningmarkt #Lingewaard