Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Pierre Cuypers en ik woon in Bemmel.

Sinds 2010-2014 heb ik de D66-fractie aangevoerd en vanaf 2014 ben ik actief raadslid gebleven. Ook beschik ik over bestuurlijke ervaring uit de vroegere gemeente Bemmel (1990-2000) en uit provinciale staten (2000-2007).

Mijn belangrijkste dossiers zijn: bestuur, cultuur, cultuurhistorie, monumentenzorg, handhaving en onderwijs.

Na mijn geboorte in Roermond, een schooljeugd in Den Haag en een geschiedenisstudie in Nijmegen ben ik in 1975 neergestreken in Bemmel, waar ik docent geschiedenis werd en een gezin stichtte.

De aandacht voor D66 ontstond toen mijn neef Jan Glastra van Loon bij de oprichting van Democraten 66 betrokken raakte. Rond 1973 heb ik aan de oproep van Jan Terlouw gehoor gegeven en ben lid geworden. Tot vandaag heb ik daarvan nog geen dag spijt gehad. Afkomstig uit een familie met een sterke culturele achtergrond werden cultureel besef, erfgoed, monumenten en restauratie met de paplepel ingebracht. Toen ik in 1990 met Jan Trimbos het initiatief nam om D66 in Bemmel op te richten, was mijn voornaamste motief dan ook “het gebrek aan besef van het culturele erfgoed in onze regio”. Men brak af, hakte om en bouwde bij, met minachting voor “die oude meuk”. Later, als fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten van Gelderland (2003-2007) en als voorzitter van de statencommissie voor cultuur was dat steeds de kern van mijn motivatie.

Sedertdien is het besef van het belang van ons erfgoed wel toegenomen, maar D66 is helaas nog steeds de enige partij die op dit terrein het geweten vormt.

Het voorrecht om in deze gemeente te wonen met zijn prachtige historie, zijn kastelen, kerken, kloosters, kapellen en forten, met voor ons land unieke voorbeelden van “wederopbouwarchitectuur”, moeten we koesteren. Doen we dat niet, dan verdwijnt het geleidelijk of wordt overwoekerd door nieuwbouw en hoogbouw. Onze directe leefomgeving met het groen, de wandelpaden, de fraaie bouwwerken is een van de pijlers van het geluksgevoel in Lingewaard.

 

 

Historicus

Meer van Pierre Cuypers