Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Goed leven, goed klimaat en schone lucht.

Lokaal zijn alle partijen duurzaam, stelt dagblad Trouw op 24 februari (link). Van links tot rechts, van noord naar zuid hebben bijna alle partijen het programma vol staan met de groenste voornemens. Is dat goed nieuws? Het is makkelijk om te zeggen, ja. Maar, ook de huidige coalitie van Lingewaard slaat zichzelf graag op de borst met de gevleugelde one-liner: “duurzaamheid tot in de haarvaten”.

Voor D66 Lingewaard vormt altijd al ´goed leven´ de rode draad in haar verkiezingsprogramma. Een leven waarbij we de aarde respecteren en niet `uitwonen` of ´uitputten´. We hebben haar immers alleen maar te leen om ook de volgende generaties kansen te geven.

Onze punten:

Lingewaard energieneutraal in 2030. Dat is zeker haalbaar, maar gerichte actie is daarvoor noodzakelijk.

Energiebesparing in de gebouwde omgeving en bij bedrijven. De bestaande woningvoorraad biedt grote besparingskansen en leidt bovendien tot lagere woonlasten. Maatregelen kunnen betaald worden uit een revolverend fonds (een lening wordt betaald door de besparingen, op aanzet van D66 startte eerder al zo´n fonds voor energiebesparing op gemeentelijke gebouwen). Nieuwe woningen worden energieneutraal gebouwd, gas- aansluitingen ontbreken. Bedrijven worden gestimuleerd alle maatregelen te treffen die zich in 5 jaar terugverdienen.

D66 Lingewaard wil werk maken van de opwekking van groene stroom uit zon en wind. Windmolens worden geplaatst in samenspraak met de inwoners.

Verkeer veroorzaakt te veel geluid en luchtverontreiniging. Voor een schone lucht is het belangrijk in te zetten op elektrisch rijden, ook per fiets, en goed openbaar vervoer.

Nog steeds verdwijnt veel herbruikbaar materiaal in het restafval. Lingewaard moet snel van afval naar grondstof omschakelen. De huidige zakken voor PMD zijn geen goede oplossing en leiden tot overlast.

Duurzaam of circulair inkopen moet leidend zijn in het inkoopbeleid van de gemeente. Lokaal maken en verwerken heeft de voorkeur.

Lingewaard vormt een groene buffer tussen twee grote steden en is onderdeel van het unieke rivierenlandschap van Rijn en Waal. `Goed leven` en `goed wonen` is juist in dit gebied een ware uitdaging. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk extra aandacht te hebben voor de biodiversiteit. Bovendien, het klimaat verandert, het wordt warmer en neerslag komt in grotere intensiteit. Het is noodzakelijk mensen te wijzen op de gevolgen hiervan voor hun woonplek. Ook nodeloze “verstening” van de omgeving moet voorkomen. Dat begint eenvoudig in eigen tuin: tegel eruit, plant erin!

 

Léon Dekkers Lijsttrekker.

Gepubliceerd op 01-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018