Steun ons en help Nederland vooruit

Afval als grondstof

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat gemeenten ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint bij het scheiden aan de bron, bijvoorbeeld door omgekeerd in te zamelen. Hoe dan ook moet afval scheiden zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Dat betekent dat meer afvalbakken voor PMD, compost, papier en glas dan voor restafval. Daarnaast kan de gemeente zorgen dat de vervuiler betaalt door via een ‘diftar systeem’ ervoor te zorgen dat de afvalstoffenheffing per kilo afgerekend wordt in plaats van een vast tarief voor iedereen. Het restafval dat dan overblijft wil D66 alsnog scheiden in een na scheidingsinstallatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018