Steun ons en help Nederland vooruit

Betere democratische controle

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan vaak beter. Dit begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door fractiemedewerkers en de griffie. Daarnaast hebben zij baat bij een actieve gemeentelijke rekenkamer. Met name binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De verantwoording over zowel de besteding van geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen deze verbanden moet transparant, tijdig en volledig zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018