Steun ons en help Nederland vooruit

Eenvoudig en eerlijk

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Maar als democraten die transparantie belangrijk vinden om het bestuur controleerbaar en afrekenbaar te maken, willen wij verder gaan.

Daarom doen wij voorstellen voor het verspreiden van ‘burgervriendelijke’ begrotingen (zonder jargon, met overzichtelijke bedragen), een openbaar subsidieregister of het rapporteren over uitgaven via ‘open data’ of ‘open spending’. Deze moeten ook beschikbaar zijn via een website of mobiele applicatie.

Bovendien wil D66 gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. Dat is nu vaak onduidelijk. De gemeente zal inwoners daarnaast meer moeten betrekken bij de vaststelling van de waarde (WOZ) van hun huis. Het is voor hen belangrijk als grondslag voor de OZB (Onroerende Zaak Belasting).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018