Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebesparing in de gebouwde omgeving en bij bedrijven

D66 stelt voor dat gemeenten een plan maken hoe ze iedere wijk energieneutraal maken. Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, geïsoleerde muren en groene daken, leiden tot een win-win-win situatie. Door woningen en bedrijfspanden energiezuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op een (duurzaam gevoed) warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. Energiebesparing kan worden versneld door een zogenaamd ‘revolverend fonds’ – zoals voor verschillende doeleinden door het Rijk en sommige provincies al is gedaan – in te richten waaruit bewoners en bedrijven de eerste investering kunnen lenen. Daarnaast wil D66 via bindende afspraken woningcorporaties aanmoedigen hun vastgoed te verduurzamen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018