Steun ons en help Nederland vooruit

Groene energie

D66 streeft ernaar dat alle gemeenten in Nederland echt groene energie inkopen. Dat is wat D66 betreft geen ‘sjoemelstroom’ of certificaten van biomassa die is bijgestookt in kolencentrales. D66 wil dat gemeenten in het contract met hun leverancier bedingen van de gemeente dat deze additionele capaciteit (idealiter lokaal opgewekte zonne- of windenergie) realiseert ten behoeve van het gebruik van de gemeente. De gemeente moet hiervoor samenwerking aangaan met de lokale energie-coöperaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018