Steun ons en help Nederland vooruit

Houdbare financiën

De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt en tekorten dus niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. Anders zijn die reserves op een gegeven moment op en kunnen onvoorziene tegenvallers niet meer worden opgevangen.                                                                                   De gemeente zal voor dit soort gevallen voldoende geld achter de hand moeten hebben. Waar nodig zullen gemeentelijke reserves daarom aangevuld of aangelegd moeten worden. Maar het is zonde onnodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl er allerlei zinvolle investeringen in de stad te doen zijn. Om te bepalen hoe hoog die reserves moeten, kan gebruik worden gemaakt van het risico-cummulatiemodel, waar wel een buffer beschikbaar is als het tegenzit.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018