Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur en landschap, een groene leefomgeving

Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in principe niet aantasten. Waar er toch natuur moet sneuvelen, wil D66 via een herplantplicht of natuurcompensatie elders in de gemeente dat er per saldo geen sprake is van afname van het oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen. Particulieren worden gestimuleerd hun tuinen zo min mogelijk te verharden wat van belang is voor de waterhuishouding/klimaatadaptatie. Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter en als het regent, valt er veel meer regen in een keer. Wanneer al dat water via versteende oppervlakte wegloopt naar het riool dan raakt dat sneller overbelast, daarom is vergroening zo belangrijk. Een andere reden is dat een versteende locatie veel harder opwarmt (hittestress). Groene daken helpen tegen opwarming en houden water vast en zijn goed voor de biodiversiteit. Subsidie voor groene daken is een goed idee. Er wordt volop ruimte gemaakt voor o.a. bijen en vogels, ook in de bebouwde omgeving.

Bij de inrichting van het park Lingezegen moeten natuurontwikkeling en duurzaamheid de uitgangspunten zijn. Nieuwe woningbouwplannen passen daar niet in en commerciële activiteiten moeten zeer kritisch worden bekeken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018