Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar vervoer

In (en tussen) veel steden is het openbaar vervoer een uitstekende manier van reizen. Het OV dient van hoge kwaliteit te zijn om mensen te verleiden voor de trein, tram, metro of bus te kiezen. Dit betekent OV met betrouwbare en frequente vertrek/aankomsttijden (ook ’s avonds en ‘s winters), aangename toegankelijke voertuigen en haltes (veilig, schoon en prettig in het gebruik – óók voor ouderen en mensen met een fysieke beperking) en fijnmazig zodat de afstand tot een overstap of bestemming niet disproportioneel is. Soms moet een gemeente daarvoor zelf optreden door adequate infrastructuur aan te leggen of financieel bij te dragen aan extra conducteurs of beveiliging; in andere gevallen moeten zij vervoerders aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Wij willen dat de gemeente als opdrachtgever zorgt dat OV ook goed is voor milieu en klimaat. En dus zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt, CO2 en fijn stof uitstoot. Dat kan bijvoorbeeld door in concessies eisen aan emissies te stellen.

(We volgen de ontwikkelingen van de hyperloop met belangstelling, maar zien daar voorlopig geen reële optie in.)

Laatst gewijzigd op 22 november 2018