Steun ons en help Nederland vooruit

Schonere lucht

D66 wil dat in 2025 geen benzine(diesel) auto’s meer op de weg rijden. In gemeenten met druk verkeer gaan mensen gemiddeld meer dan een jaar eerder dood vanwege de roet en fijn stof. Elektrisch rijden betekent geen uitstoot en minder verkeerslawaai. D66 wil dat de gemeente elektrische auto, bus en vrachtwagen stimuleren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken, subsidies voor vervanging van vervuilende voertuigen door elektrische of dit op te nemen in de voorwaarden bij aanbestedingen voor openbaar vervoer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018