Steun ons en help Nederland vooruit

Zelf duurzame energie opwekken

Volgens D66 moet de gemeente het goede voorbeeld geven door alle gemeentelijke daken te benutten voor zonnepanelen. Daarnaast wil D66 dat gemeenten braakliggende terreinen beschikbaar stellen voor zonneweides. Ook kunnen gemeenten de oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling.

Om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen, zullen we ook windmolens op land nodig hebben. D66 wil wel dat dit onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, zoals bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. Er worden eisen gesteld aan het geluid dat ze maken en mensen moeten altijd volwaardig gecompenseerd worden voor mogelijke schade.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018