Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma D66 Lingewaard

2018 - 2022

Onderwijs en sport

Onderwijs: eigen kracht voorop

Goed bestuur, ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

Meer servicegerichtheid voor ondernemers en ontwikkeling van het bedrijvenloket

Goede zorg

Zorg voor elkaar

Goed klimaat

Duurzaamheid, natuur en milieu

Goed wonen, werken en leven

Het leefklimaat in de kernen van Lingewaard moet behouden blijven en worden verbeterd

Bestuur en financiën

Meer ruimte voor burgerinitiatieven zoals regietafels.

Veiligheid

Het preventief voorkomen van criminaliteit

Kunst en cultuur

Ressen moet een beschermd dorpsgezicht blijven.