Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed bestuur, ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. Als de overheid duidelijke kaders schept, ontstaat er ruimte voor ondernemers. Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de samenleving

Nieuwe en kleinschalige ondernemers moet ondersteund worden door de gemeente om op eigen benen te kunnen staan.