Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed klimaat

D66 is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Maar deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde steeds minder vanzelfsprekend. De duurzame ‘kwaliteit van leven’ waarbinnen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven staat onder druk. Als sociaal liberalen geven wij onszelf bovendien expliciet rekenschap van de effecten die ons handelen heeft op mens en natuur. D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving economische kansen biedt. Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is op korte termijn immers arbeidsintensief. Er zijn steeds meer groene banen, waarin mensen geld verdienen met het ontwikkelen van duurzame oplossingen. De kansen voor groene groei liggen in een nieuwe, circulaire economie, waarin door slim ontwerp en hergebruik afval niet meer bestaat. Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat de transitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt, door zelf het goede voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen. Met de nieuwe Omgevingswet in zicht wil D66 alle duurzaamheidsmaatregelen in een vroeg stadium op gemeentelijk niveau verankeren.

Lingewaard is en moet een groene buffer blijven tussen Arnhem en Nijmegen