Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed wonen, werken en leven

We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en aandacht voor het milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die D66 maakt voor de inrichting van de ruimte beïnvloeden bovendien niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat van hun kinderen en kleinkinderen. Daarom is het ook belangrijk dat ondernemers en bewoners de ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die worden gemaakt. Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt en flexibel is. Het doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. Starterswoningen, maar ook levensloopbestendige woningen zijn in elke kern nodig. Waar mogelijk dient er gebruik te worden gemaakt van al bestaande (leegstaande) panden en buurten waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten.

De gemeente moet het openbaar vervoer stimuleren waarbij alle kernen makkelijk te bereiken zijn.