Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede zorg

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samen redzaamheid van bewoners onderling. Het vertrouwen op de eigen kracht van mensen staat centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. We willen ondersteuning bieden dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze bewoners. Kernteams zijn hierbij een prima ondersteuningsvorm. Groot voordeel daarbij is dat kennis vanzelfsprekend gedeeld wordt. D66 gaat uit van een brede benadering van gezondheid, waarbij actief zijn een belangrijke schakel is in ieders gezondheid. Dat vraagt iets van de manier waarop we als gemeente de zorg en ondersteuning organiseren. D66 wil zorg en ondersteuning verbeteren door te innoveren en een laagdrempelige toegang tot algemene voorzieningen realiseren. We zijn aanspreekbaar en bereikbaar op gemeentelijk niveau, maar ook lokaal in dorpen of wijken. We zijn niet alleen toegankelijk voor vragen, meldingen of eventuele klachten, maar ook voor ideeën, initiatieven en het aanbieden van hulp.

Ouderen moeten worden ondersteund bij het langer zelfstandig thuis wonen.