Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente en verbinden de inwoners. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, te ondernemen of als toerist te bezoeken Historische binnensteden trekken vaak van ver mensen aan. Een voorbeeld van een historisch dorpsgezicht is Ressen. D66 zet zich er voor in dat kunst en cultuur beschermd en gestimuleerd wordt. Ook evenementen en festivals zijn onmisbaar in de gemeente Lingewaard. Evenementen en festivals geven sfeer en verbinden inwoners en toeristen. D66 pleit ervoor dat gemeenten gebruik maken van hun mogelijkheden, maar ook over hun grenzen heen kijken door met bijvoorbeeld de provincie of buurgemeenten samen te werken.

Het verbeteren en toegankelijker maken van het cultureel erfgoed Lingewaard