Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs en sport

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Men moet zich kunnen ontwikkelen als individu,
maar ook als onderdeel van de samenleving. Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Dagelijks bewegen verhoogt het welzijn, maar brengt ook mensen met allerlei leeftijden en verschillende achtergronden bij elkaar. Dit kan zowel op het sportveld als wel in het verenigingsleven. Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en waar te ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten.

D66 wil investeren in kwalitatief hoogwaardig onderwijs