Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners en een rol speelt in het beschermen van onze democratische rechtsstaat. We voelen ons steeds onveiliger en het is belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast bestrijden. Het streven naar veiligheid kan ook wel eens schuren met het streven naar vrijheid. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid.

Een actief beleid tot het opsporen van ongewenste elementen in onze gemeenten, zoals discriminatie, radicalisering en criminaliteit.